Links

Hieronder vindt u verwijzingen naar (doorgaans kosteloze) informatiebronnen. Als u suggesties hebt, of merkt dat een koppeling niet meer werkt, kunt u dat melden via het secretariaat van de arrondissementskamer (zie rubriek 'Raad van de arrondisse≠mentskamer').

 
Gerechtsdeurwaarders
 
Arrondissementskamer Oost-Vlaanderen
 
Chambre Nationale des Huissiers de Justice (Frankrijk)
 
Cv Diam
 
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (Nederland)
 
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders
 
Nationale Vereniging van Kandidaat & Stagiair Gerechtsdeurwaarders
De website van de Nationale Vereniging van Kandidaat & Stagiair Gerechtsdeurwaarders.
 
Ombudsman gerechtsdeurwaarders
 
Overzicht van veilingzalen van gerechtsdeurwaarders
 
Register plaatsvervangingen
In dit openbare register (cf. artikel 529, ß 2 Ger.W.) vindt u de vervangingen van gerechtsdeurwaarders sinds 1 juli 2015 en tot op de dag van de raadpleging.
 
Union francophone des huissiers de justice
 
Union Internationale des Huissiers de Justice et Officiers Judiciaires
Dit is de site van de internationale beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders.
 
Veilingzaal gerechtsdeurwaarders Mechelen
 
 
Andere actoren van justitie
 
Balie Provincie Antwerpen
 
Hoven en rechtbanken
 
Justitiehuis Antwerpen
In het justitiehuis kunt u terecht voor het antwoord op een eenvoudige juridische vraag. Ook in Mechelen en Turnhout is er een justitiehuis.
 
Koninklijke federatie van het Belgisch notariaat
 
Openbaar Ministerie
 
Orde van Vlaamse Balies
 
Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique
 
Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen
 
Zoek een advocaat uit Frans- of Duitstalig BelgiŽ
 
Zoek een Vlaams advocaat
 
 
Overheid
 
Belgisch Staatsblad
Via deze koppeling gaat u meteen naar de laatste editie. Uiteraard kunt u ook zoeken in het archief. Het Belgisch Staatsblad staat al sinds 3 juni 1997 helemaal online!
 
Europese Commissie
 
Federale overheid
De portaalsite van de federale overheid.
 
Federale overheidsdienst Justitie
 
Fisconetplus
Dit is de toegang tot een fiscale gegevensbank van de federale overheidsdienst FinanciŽn.
 
Kamer van Volksvertegenwoordigers
 
Nationale Bank van BelgiŽ
Via deze website kunt u onder meer gratis online inzage krijgen in de jaarrekeningen die de afgelopen vijf jaar zijn neergelegd. (Ga daarvoor naar de rubriek 'Balanscentrale'.)
 
Rijksregister van de natuurlijke personen
 
Senaat
 
Stad Antwerpen
 
Vlaamse Belastingdienst
Deze website houdt een verzameling in van allerlei informatie over Vlaamse fiscale aangelegenheden.
 
Vlaanderen
Startpagina voor de Vlaamse overheid.
 
 
Juridisch
 
Betekening en kennisgeving in andere landen van de Europese Unie
Via deze webpagina van de Europese Commissie krijgt u toegang tot allerlei praktische informatie over de betekening en kennisgeving in het geselecteerde land.
 
Conferentie van Den Haag – internationale uitvoeringen en betekeningen
Hier vindt u per land een verwijzing naar de toepasselijke conventies en de bevoegde autoriteiten.
 
Europees recht
De toegang tot het recht van de Europese Unie.
 
IUBEL
Openbare databank voor Belgische rechtspraak
 
Juridat
Vertrekpunt naar veel informatie over de Belgische wetgeving en rechtspraak, en over het gerechtelijk apparaat.
 
Juridische verwijzingen en afkortingen
0p deze website vindt u de regels voor wetenschappelijke verwijzingen in juridische publicaties. Van hieruit kunt u ook rechtstreeks naar een pdf-versie van het door Kluwer uitgegeven boekje gaan (met een addendum voor de benamingen van de rechtbanken vanaf 1 april 2014).
 
Justel
Rechtstreekse link naar een databank met een wetgevingsindex en de gecoŲrdineerde Belgische wetteksten.
 
Raad van State
 
Rechtskundig Weekblad
De inhoud van het Rechtskundig Weekblad kan kosteloos geraadpleegd worden, maar om de artikelen te lezen, moet u een abonnement nemen.
 
Vlaamse codex
 
 
Antwerpse hoven en rechtbanken
 
Arbeidshof
 
Arbeidsrechtbank
 
Hof van beroep
Hier vindt u onder meer de bevoegdheid en de zittingen van de kamers in het Antwerpse hof van beroep terug.
 
Ondernemingsrechtbank
 
Politierechtbank
 
Rechtbank van eerste aanleg
Hier vindt u uitgebreide informatie over de drie afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.
 
 
Praktische informatie en tools
 
Afstand berekenen
Via deze externe website kunt u (bij benadering) de afstand berekenen tussen twee Belgische gemeenten.
 
Eerste hulp bij schulden
 
Familienamen in BelgiŽ
Hier kunt u een beeld krijgen van de de frequentie en de spreiding van familienamen in BelgiŽ.
 
Federale belastingadministraties
Hier kunt u de contactgegevens vinden van de btw-controlekantoren, de registratiekantoren en tal van andere fiscale diensten.
 
Feestdagen en vakantieperiodes
Bereken de feestdagen en de vakantieperiodes in het jaar van uw keuze.
 
IBAN-nummers en BIC-codes
Hier kunt u de IBAN-nummers en de BIC-codes van Belgische bankrekeningen opzoeken.
 
Interestberekening
Een handige tool voor de berekening van verschillende soorten interest.
 
Kruispuntbank van Ondernemingen
Hier vindt u de in de KBO opgenomen basisinformatie over actieve vennootschappen. U kunt zowel op naam als op ondernemingsnummer zoeken.
 
Nederlandse postcodes
Hier kunt u gemakkelijk Nederlandse postcodes opzoeken.
 
Posttarieven
Dit is een koppeling naar de prijscalculators van bpost.
 
Rechtspersonen
Via dit kanaal kunt u de akten opvragen die rechtspersonen hebben laten publiceren in het Belgisch Staatsblad. De akten van ondernemingen zijn opgenomen sinds 1 september 2002, en die van verenigingen sinds 1 juli 2003.
 
Register solvabiliteit
Hier kunt u informatie over faillissementen opzoeken.
 
Stadsplan Antwerpen
 
Telefoonaansluitingen
1207 op het internet. U kunt een telefoonnummer opzoeken op basis van de naam en de woonplaats, maar omgekeerde aanvragen – vertrekkend van het telefoonnummer – kunnen ook.
 
Territoriale bevoegdheid
Hier kunt u opzoeken welke rechtbanken en hoven bevoegd zijn voor een bepaalde gemeente. Indien nodig, wordt de informatie over de vredegerechten uitgesplitst tot op huisnummerniveau.
 
WolframAlpha
Dit is een computergestuurde kennismotor, die, vertrekkend van uw input, op basis van gegevens in zijn eigen databank relevante resultaten genereert door allerlei berekeningen uit te voeren.
 
 
Taal
 
Algemeen Nederlands Woordenboek
Een onlinewoordenboek dat nog in ontwikkeling is.
 
Combinatiewoordenboek
Woordenboek met de combinaties van Nederlandse substantieven met werkwoorden.
 
'Das Digitale WŲrterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts'
Een uitgebreid eentalig Duits woordenboek.
 
Engelse woordenboeken Ė Cambridge
Dit is de onlineversie van enkele eentalig Engelse woordenboeken van Cambridge University Press (en daarnaast ook enkele vertaalwoordenboeken).
 
Latijnse begrippen en uitdrukkingen
Dit is een Engelstalige website waarop veel Latijnse uitdrukkingen worden verklaard. Wikipedia geeft veel informatie in het Nederlands.
 
'Le conjugueur'
Twijfelt u aan de vervoeging van een Frans werkwoord? Als u hier het werkwoord inbrengt, krijgt u alle lijstjes.
 
'Le Trťsor de la Langue FranÁaise informatisť'
Een uitgebreid eentalig Frans woordenboek.
 
Onze Taal
De website van het Genootschap Onze Taal, met eigen taaladviezen.
 
Spellingsite
 
Synoniemen.net
Een zeer praktische synoniemensite.
 
Taaladvies
De taaladviesruimte van 'Taalunieversum', de website van de Nederlandse Taalunie.
 
Taaldatabanken VRT
De onvolprezen website van Ruud Hendrickx, de taaladviseur van de VRT. Een erg nuttige verzameling praktische informatie over het Nederlands.
 
Taaltelefoon
De website van de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid.
 
Verwarwoordenboek
 
Woordenboek van Nederlandse intensveringen
Dit is een aardig onlinewoordenboek voor wie zijn woorden graag kracht bijzet.
 
Woordenlijst Nederlandse Taal
De onlineversie van het 'Groene Boekje' met de officiŽle spelling van het Nederlands, zoals ze sinds 1 augustus 2006 van kracht is.
 
 
Varia
 
Berg van Barmhartigheid
De website van het enige nog bestaande pandjeshuis in BelgiŽ.
 
Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)
 
Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ
 
Legalisatie van documenten
Op deze website van de FOD Justitie vindt u actuele informatie over de legalisatie van documenten.
 
Shield Antwerpen
Dit is een informatieplatform van de Antwerpse politie in verband met terrorisme.
 
UA-bibliotheek
Deze website van de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen geeft toegang tot heel wat catalogi.
 
Vlaams Centrum Schuldenlast
 
Wikipedia
De Nederlandse versie van de vermaarde online-encyclopedie, samengesteld door de internetgemeenschap.