²

Gerechtsdeurwaarders Antwerpen

De oude arrondissementen Antwerpen, Mechelen en Turnhout zijn samengevoegd en vormen nu één groot arrondissement Antwerpen. De drie bestaande raden van de oude arrondissementskamers blijven echter in functie tot 1 september.

Deze website is van de Antwerpse afdeling van de arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Hieronder vindt u het adres van de syndicus-voorzitter van de Mechelse en de Turnhoutse afdeling:

De heer Walter VAN ORSHAEGEN
Syndicus gerechtsdeurwaarders Mechelen
Anton Bergmannlaan 15
2500 Lier

De heer Wim DECKMYN
Syndicus gerechtsdeurwaarders Turnhout
Zegeplein 3 bus 1
2300 Turnhout

Ook in augustus vinden op woensdag en vrijdag gerechtelijke verkopingen plaats in de veilingzaal. Via deze website en via Twitter (@VeilGdwAntw) informeren we u over die veilingen.

In de rubriek 'Nuttige informatie' vindt u het actuele gerechts­deur­waar­ders­statuut, in een gecoördineerde tekst.